Eğiticinin Eğitimi
Eğiticinin Eğitimi Kursu Programının Amacı:
 

Eğiticinin Eğitimi Kursu Eğitici statüsünde görev yapmakta olanlar için temel düzeyde hazırlanmış olup, eğitici; kurumda gerek kendisine gerekse diğerçalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarımı hususunda bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçlayan bir programdır.

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 • Konu İle İlgili Temel Kavramlar
 • Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü
 • Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları
 • Öğrenme Teorileri
 • Öğrenme Süresi
 • Beklenti
 • Algılama
 • Aktif Depolama
 • Anlamsal Şifreleme
 • Uzun Dönem Depolama
 • Hatırlama
 • Genelleştirme
 • Memnuniyet

Etkin Eğitim Programları Tasarımında Gözönünde Bulundurulması

 • Gereken Hususlar
 • Eğitim Ortamı
 • Oturma Düzeni
 • Program Tasarımı
 • Kurs Parametreleri
 • Hedefler
 • Detaylı Ders Planı
 • Öncelikler
 • Ders Planının Gözden Geçirilmesi

Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar

 • İhtiyaçların Bilinmesi (Bilgi, Beceri, Yetenek, Görev, Yetkinlikler)
 • Sürecin Katılımcılara Göre Belirlenmesi
 • Yeni Davranışların Yararları
 • Yaşamla Bağlantıların Sunulması
 • İçsel Motivasyon Gücünün Vurgulanması

Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı Süresi:

 • Programın süresi 30 saattir.

Kimler Katılabilir?:

 • Eğiticinin Eğitimi Sertifikası almak isteyenler,
 • Eğiticinin Eğitimi ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

Eğiticinin Ana Rolleri

 • Değer yaratmak,
 • Rekabet gücü kazandırmak ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikler ortaya çıkarmak,
 • Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırmak, kolaylaştırmak ve farklılıkları belirlemek,
 • Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramak,
 • Öğrenme yollarını bilmek,
 • İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Beden dilini doğru kullanmak

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi (En az lise mezunu)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilecektir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!