EMLAKÇILIK KURSUEmlak Danışmanlığı Eğitimi

Emlak danışmanı:

Emlak Danışmanı bir işyerinde, düzenlenen süreli veya süresiz sözleşmeye dayanılarak yapı kooperatiflerinin kurulmasında ev, arsa, dükkan gibi taşınmaz malların satışı ve kiralanması konularında danışmanlık hizmeti veren kişilerdir.
Emlakçılık Kursunun Amacı
Emlakçılık alanında eksikliği hissedilen emlak ve emlakçılık konusunda, mesleki bilgi ve ahlakı kazanmış eğitimli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenmektedir.

Emlak danışmanının görevleri

Bir emlakçı veya emlak danışmanı aşağıda belirtilen işleri yapma sorumluluğunu yasal olarak taşıyan kişidir.

Bunlar;

 • Tapu sicil müdürlüklerinde satış, ipotek, miras yoluyla geçen mülkiyetlerle ilgili tüm işlemlere aracılık eder,
 • Emlak alım satımı ile ilgili danışmanlık hizmeti verir,
 • Noterlerde satış sözleşmesi yapılmasına yardımcı olur,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılması konusunda danışmanlık hizmeti verir, seçenekler ve karşılaştırılmalı örnekler sunar,
 • Müşterileri adına beyanname doldurur,
 • Proje yapımında pazarlamayı kolaylaştırıcı önerilerde bulunur,
 • Kooperatif kurulmasına yardımcı olup pazar araştırması yapar,
 • Kooperatife arsa ve üye bulma konusunda çalışmalar yapar,
 • Kiracı adaylarının ekonomik ve sosyal durumunu öğrenip mülk sahibine veya vekiline bilgi verir,
 • Kira sözleşmesi hazırlar.

Eğitim Konuları

EMLAK İLE İLGİLİ GENEL KAVRAMLAR

 • Emlakçılık Mesleğinin Tanımı ve Konusu
 • Emlakçılığın Genel Kavramları
 • Emlakçılık Mesleğinin ilkeleri, Amaçları ve Etiği
 • Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
 • TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
 • AB Müktesebatının Emlakçılık için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler

HUKUKİ VE EKONOMİK BOYUTTA EMLAKÇILIK

 • Emlak Komisyonculuğu ve Aracılığı
 • Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
 • Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
 • Emlak Komisyonculuğu ve Franchising

HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYOLOJİ

 • Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
 • Halkla İlişkilerin Amaçları ve İlkeleri
 • Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi

KADASTRO GENEL TANIMLARI

 • Ayırma (İfraz)
 • Birleştirme (Tevhid)
 • Yola Terk
 • Yoldan İndas
 • Cins Değişikliği
 • İrtifak Hakkı
 • Kamulaştırma komisyonculuğu

Kimler Katılabilir?:

 • En az ilkokul veya üstü seviyede diploması olanlar,
 • Emlak Sertifikası almak isteyenler,
 • Emlak alanında çalışmak isteyenler
 • Emlak alanında kendi işini kurmak isteyenler.

Gerekli Belgeler

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler

Bir aylık kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Temel Emlakçılık Sertifikası

İki aylık kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Mortgage Brokerlığı Sertifikası” alabilirler.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!