Halkla İlişkiler Eğitimi
Halkla İlişkiler bir işletmenin,kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Halkla ilişkilerin temelinde ikna, retorik, algı kavramları yatmaktadır. Halkla ilişkiler bir işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntem; bir işletmeyi iç ve dış müşterilere, bağlantılı olduğu kişilere sevdirme ve saydırma, belirli bir tutumu benimsetmeye halkı inandırma sanatıdır.

Halkla İlişkiler Elemanı yukarıda bahsedilen fonksiyonları öğrenerek işletmeyi ayakta tutmanın bir parçası olarak çalışır.

Halkla İlişkiler  Eğitimi Programının Amacı:

Halkla İlişkiler  Eğitimi işletmelerde, kurum ve kuruluşlarda bu fonksiyonda çalışabilecek kişiler yetiştirmek amacıyla yapılan bir eğitim programıdır.

Ders Konuları

Halkla İlişkilerde Planlama ve Bütçelendirme Süreci

 • Halkla ilişkiler temel kavramı/nitelikleri
 • Reklam ve halkla ilişkiler
 • Propaganda ve halkla ilişkiler
 • Lobicilik ve halkla ilişkiler
 • Hedef kitlelerin amaçlarının Tespiti
 • Faaliyet ve iletişim programının hazırlanması, değerlendirilmesi ve uyguluma planının yapılması
 • Bütçeler- masraflar

Kurumsal İtibar Yönetimi

 • Kurumsal konumlandırma
 • Kriz İletişimi yönetimi
 • Değişim yönetimi ve iç iletişim
 • Kurumsal sosyal sorumluluk iletişimi
 • Toplumsal çevre ilişkileri yönetimi lider iletişimi
 • Kurumsal sözcülüğün başarılı bir şekilde oluşturulması
 • Doğru mesaj, Doğru İmaj

Medya İlişkileri Yönetimi

 • Medya dediğimiz Nedir? Medya Neden bu kadar önemli?
 • Medya ile ilişkilerden ne anlıyoruz? İlişki mi? İletişim mi?
 • Medya tarafında hayat nasıl akıyor?
 • Türk medyasının yapısı ve özellikleri, dünya medyasından farklılıkları
 • Güncel gelişmeler
 • Medya ile İyi ilişkiler nasıl yapılandırılır?
 • Medya ilişkilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar
 • İyi bir medya stratejisi nasıl hazırlanır, neler olmalıdır?
 • Başarılı uygulamalardan örnekler

Kişisel Marka Yönetimi

 • Marka ve pazarlama kavramlarının netleştirilmesi
 • Örnek “marka” çalışması
 • Markamızı konumlandırmak ve ifade etmek
 • Hedef kitleye ulaşmak için doğru stratejiyi kurmak
 • Markamızı güçlendirmek ve zenginleştirmek
 • Güncel pazarlama tekniklerinin kişisel markamıza uyarlanması
 • İletişimde renk, giyim ve etiketin önemi
 • İletişimde kültürel farklılıklar
 • Markanın devamlılığı için iletişim

Müşteri çeşitleri

 • Hedefe uygun halkla ilişkiler planlaması
 • Davranış şekilleri
 • Değer yargılar
 • Motivasyon
 • Yüz yüze ilişkiler
 • Telefonda konuşma

Programı Süresi: Programın süresi 8 haftadır.

Kimler Katılabilir?:

 • En az lise seviyesinde diploma sahibi olanlar,
 • Halkla İlişkiler Sertifikası almak isteyenler,
 • Halkla İlişkiler konusunda kendini geliştirmek isteyenler.

İstihdam Alanları:

Halkla İlişkiler Elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir “Halkla İlişkiler Elemanı” geniş iş olanaklarına sahiptir.

 Gerekli Belgeler:

 • En az lise seviyesinde öğrenim belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Halkla İlişkiler Elemanı Sertifikası” verilecektir.

Kurs Programı:

Aşağıda belirtilen program doğrultusunda alternatif gruplar açılmaktadır. İster çalışan, ister öğrenci olsun hemen herkese uygun ders programımız bulunmaktadır.

 • Hafta içi sabah
 • Hafta içi öğle
 • Hafta içi akşam
 • Hafta sonu sabah
 • Hafta sonu öğle

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!