İLKYARDIM KURSU

ŞAMPİYONİLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

İlkyardım Kursu ve Eğitimi: 

Kaza anında ve sonrasında kazazedenin hayati tehlikesini ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlamak, yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmesini kolaylaştırmak amacıyla kaza anında bu işlemleri yapabilecek bireylerin yetiştirmesini sağlamak için açılmış eğitim kurs programıdır.

İlk yardım Elemanı

Herhangi bir kaza veya hayatı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle ilaçsız uygulama yapan kişilerdir.

İlkyardım eğitimleri eğitim programı,süresi ve ücretleri bakanlıkça belirlenmekte olup, eğitimler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sınavlar ise, İl Sağlık Müdürlüğü gözetiminde teorik ve uygulama sınav şeklinde gerçekleştirilmektedir.

İlk Yardım Elemanı Bulundurma Zorunluluğu

28 Mart 2006 tarihinden itibaren uygulamay giren yönetmelikle tüm kurum ve  kuruluşlarında ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluk gereği tehlikeli ve riskli gruba dahil olan işyerlerinde her 10 personelden 1 kişinin ilk yardımcı istihdam etmesi mecburidir.

Risk grubu dışında kalan kuruluşlarda ise her 20 çalışandan 1 kişinin ilkyardım eğitimi ve sertifikası bulundurma mecburiyeti vardır.

İlkyardım Kursu ve Eğitiminin Gerekliliği

İnsanlığa sağlıklı ve mutlu bir yaşam sunmak, kaza ve yaralanmalardan sağ kalımı arttırmak ve kalıcı sakatlanmaları en aza indirgemek için ilkyardım eğitimini yaygınlaşmak gerekmektedir. İlkyardım bilinciyle bu durumun büyük ölçüde düzeltilebilir, ölüm ve sakatlanmaların azaltılması mümkün olur.

Trafik kazlarında ölümlerin % 10 ilk 5 dakikada (bu vakaların % 18-25 i yeterli müdahale ile kurtarılabilecek vakalardır) % 50 kadarı ise ilk 30 dakikada meydana geliyor.
Yaralanma, ölüm olaylarının dördüncü ana nedenidir. Düşmeler en sık rastlanan yaralanma sebebi, trafik kazaları ise en ölümcül olanıdır. Yaralanma ölümlerinin %22’si trafik kazaları sonucu oluşmaktadır.

Kaza yerinde ilk beş dakika içerisinde uygulanacak etkili bir ilkyardım ile bu ölümlerin yaklaşık yarısını önlemek mümkündür. Bu durum ilkyardımın önemini açıkça göstermektedir.
İlkyardım eğitimine harcanan kaynak ekonomik hayatı da kurtarmaktadır. Dolayısıyla ölüm ve sakatlanmaların üretime olumsuz etkilerini önlenebilmektedir.

Günümüzde acil tıbbi hastalıklar, kazalar, şiddet olayları ve afetler sık görülmektedir. Bu nedenle, hasta veya yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek sakatlıkları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak için ilkyardım eğitimi zorunludur.

Günlük hayatta meydana gelen kaza ve hastalıklardan birçok insan zarar görmektedir. Ancak bunlardan daha acı olanı yanlış ilkyardım uygulamaları nedeniyle hastalara yarar yerine zarar verilmesidir. Yanlış ilkyardım uygulamaları hastaların iyileşmelerini geciktirmekte, sakat kalmalarına veya ölmelerine neden olmaktadır.

İlkyardım Kurs Programında Verilen Ders Konuları

 • Genel ilkyardım bilgileri,
 • Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi,
 • Temel yaşam desteği,
 • Kanamalarda ilkyardım,
 • Yaralanmalarda ilkyardım,
 • Yanık, Donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım,
 • Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım,
 • Bilinç bozukluklarında ilkyardım,
 • Zehirlenmelerde ilkyardım,
 • Hayvan ısırmalarında ilkyardım,
 • Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım,
 • Boğulmalarda ilkyardım,
 • Hasta/yaralı taşıma teknikleri

İlkyardım Kurs Programı Süresi:

 • Temel İlk yardım Eğitimi Kursu            : 2/10 gün arasında asgari 16 saat olarak yapılır.
 • Standart İlk yardım Eğitimi Kursu       : 5/10 gün arasında asgari 40 saat olarak yapılır.
 • Güncelleme İlk yardım Eğitimi Kursu : Bir günlük 8 saat olarak güncelleme/Yenileme eğitim yapılır

Sınav işlemleri:

Eğitimden sonra ise İl Sağlık Müdürülüğü’nün belirlediği tarihte uygulamalı ve yazılı sınava ayrı ayrı girip 100 üzerinden 85 puan alması gerekmektedir.

Kimler Katılabilir:

 • En az ilkokul mezunu olan herkes
 • İlkyardımcı belgesi/sertifikası almak isteyenler
 • İlkyardım ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler
 • İlkyardım belgesini yeniletmek isteyenler.
 • Ambülans şoförü olmak isteyenler

Gerekli Belgeler:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 2 adet resim

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlkyardım Sertifikası ve İlkyardım Kimlik Belgesi verilecektir.

Belgenin geçerlilik süresi:

İlk Yardım belgelerinin/sertifikalarının geçerlilik süresi 3 yıl olup süre sonunda 8 saatlik bir yenileme eğitimi ile belgeler yenilenmelidir.

Siz de İLKYARDIM KURSUNA katılarak ister Temel İlkyardım ister Güncelleme belgesi almak istiyorsanız;

ister yan tarafta bulunan Bilgi Talep Formunu doldurun biz sizi arayalım

isterseniz; (0312) 4344428 veya (0312) 4344418 

numaralı telefonları arayabilir, kurs hakkında bilgileri alabilirsiniz.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!