İngilizce Eğitimi

Easy English

 • Easy English tümden gelim yöntemi ile yabancı dil eğitimini esas alan bir metottur.
 • Programımızda uyguladığımız yöntem olan Easy English, Türkçe konuşanların öğrenme tarzı esas alınarak hazırlanmıştır.
 • Bu yöntemin Türkçe konuşanların İngilizce öğrenmelerine çok uygun olduğu 12 yıllık saha çalışmasında da görülmüştür.
 • Eski metod ile İngilizce öğreniminde elde edilemeyen sonuç, bu metod ile kısa sayılabilecek bir zamanda başarılmaktadır.
 • Metodun başarısındaki en önemli özelliği, metodu iyi kavramış olan ve uygulamasını eksiksiz yapan öğretmenler tarafından öğretilmesidir.

 • Easy English metodunun en önemli özelliği kursu tamamlayan öğrencilere kesin başarı vadetmesidir.

  
Easy English ingilizce kursunun program seviyeleri:

 • Easy English ingilizce öğrenme metodunda seviyeler Beginner, Elementary, Intermediate, Advanced olarak ayrı ayrı değil birleşik bir bütün olarak verilmektedir.Dil kuralları tüm seviyeleri kapsayacak şekilde bir bütün olarak öğrenilmektedir.

Öğrenme süreci:

 • Easy English eğitiminde öğrenme TANIMA – ÖĞRENME- KULLANMA süreçli olarak 3 aşamalı olarak yapılmaktadır.
 • Dilin bütün kuralları okuma parçaları ve hikayeler içinde akıcılık kazanana kadar sürekli tekrar edilir.
 • Kuralları kullanma yeteneğinin gelişimi yazma, okuma ve dinleme çalışmaları ile desteklenir.
 • Kelimelerin çalışılan konu içindeki yüklendiği anlamlarla öğrenilmesine özen gösterilir. İleri düzeyde okuma parçaları ve hikayelerin cümle analizlerini öğrenci yardım almadan yapacak düzeye gelmesi sağlanır.
 • Bu aşamalar tamamlandıktan sonra son aşama olan öğrencinin dili kullanmas ıaşaması ile sonuca ulaşılır.

Easy English yönteminin başarısı:

 • Easy English yöntemi ile ders saati ve ders dışı öğrencilerin çalışma süresi haftalık olarak en az 20 saattir.Haftalık çalışma süresi bu sürenin altında olduğunda Easy English metodunda hedeflenen başarı düşer.Bu nedenle kursumuza katılmak isteyen kişilerin haftalık 20 saatlik programa katılmaları koşuluyla kayıt yapılmaktadır.Bu nedenle haftalık 20 saatlik bir program ile 8 aylık bir süreç sonunda İngilizce öğrenmede başarımız yüzde yüz seviyesindedir.Tanıtım dersleri için randevu alınız.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!