İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI EĞİTİMİ

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Elemanı işyerlerini, işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden uzaklaştırmak ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırarak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için bir plan dahilinde iş güvenliği ile görevli mühendise bağlı olarak çalışan kişidir.İşin güvenli yapılması ve işçinin sağlığını ön planda tutar.


İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı  Eğitimi Programının Amacı:
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı  Eğitimi ilgilenen tüm işletmelerde istihdam olanağı sağlamak adına hazırlanmış bir içeriğe sahiptir. Kursun genel amacı, İşçi sağlığı, İş Güvenliği ve Meslek Hastalıkları konusunda bilinçli, işyerinde verimli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamının oluşumuna katkı sağlayan personel yetiştirmektir.

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı  Eğitim Programında Verilen Ders Konuları:

 • Ergonomi
 • İş Güvenliği
 • İş Kazaları
 • İş Yerinde Güvenlik
 • Meslek Hastalıkları
 • Yangın
 • Kişisel ve Makine Koruyucuları
 • Risk Değerlendirme
 •  İlk Yardım

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi Programı Süresi:

1 HAFTA

Kimler Katılabilir?:

 • Kursa katılmak için eğitim düzeyi en az okur yazarlık seviyesinde olması gerekir.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

İstihdam Alanları:

Bu bölümden mezun olanların iş bulmaları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlükleri ve diğer kamu kuruluşları ile özel sektörde iş bulabilirler. Ülkemizde yeniden düzenlenen 4857 Sayılı İş Kanunu Kamuda ve özel sektörde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmış yeni yaptırımlar getirmiştir. Bunun sonucunda da işletmelerde İşçi Sağlığı ve Güvenliği bölüm mezunlarına duyulan ihtiyaç yoğunlaşarak artmaktadır. Özellikle makine imalat sektöründe çalışabilirler.

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ” İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası” verilir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!