İşaret Dili Eğitimi

İŞARET DİLİ KURSU

 • Yeni hazırlanan mevzuata göre tüm kurum ve kuruluşlarda işaret dili bilen personel bulundurmak ve çalıştırma zorunluluğunun getirilmesi,
 • İşitme engelli insanların da toplumuzda engelsiz bir hayat sürdürülmesine bir birey olarak katkı sağlamak için,
işaret dili kursları düzenlenmektedir.

İŞARET DİLİ ve EĞİTİMİ

İşaret Dili eğitim programı ile Türk İşaret Dilini (TİD) aktif bir şekilde kullanabilen ve işitme engellilerle iletişim kurabilen kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Tüm dünyada gelişmiş ülkeler engelli bireylere her türlü hizmeti sunmakta ve bu amaçla belli standartlar hazırlamışlardır.

Son dönemde ülkemizde de engelli insanlar için benzer uygulamalar başlamıştır.Bu uygulamalardan bir tanesi de işitme engelli kişilerin toplumda kolay iletişim kurmalarının sağlanmasıdır.

Bu amaçla kurumlarda çalışan belli sayıdaki personelin işitme engeli kişilerle iletişim kurabilmesi ve bu kişilere hizmet sunabilmesi için işaret dilini bilmesi istenmektedir.

Kurumumuz da bu amaçla İşaret Dili eğitim programı kursları düzenlemektedir. İşaret dili programına herhangi bir işyerinde çalışanlar veya çalışmayı düşünen herkes katılabilir.

I. SEVİYE:Temel Düzey İşaret Dili Eğitimi (Bu programa okur yazar olan herkes katılabilir)

Eğitim Konuları:

 • İşaret dili ve çevre ile ilgili uygulamalar yapmak
 • Okul ve eğitim işaretlerini uygulamak
 • Gıda ve giyim işaretlerini uygulamak
 • TİD dilbilgisi kavramları uygulamaları yapmak
 • Duygular ve eşyaların işaretlerini uygulamak
 • Zaman dilimleri uygulamaları yapmak
 • Trafik ve canlıların işaretlerini uygulamak
 • Meslekler ve ilgili makine işaretlerini uygulamak
 • Spor ve coğrafi terimlerin işaretlerini uygulamak
 • Karşılıklı konuşma çalışmaları yapmak

Temel düzeyi işaret dili kursunun programını tamamlayan kişiler ”İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı” eğitimlerine de devam edebileceklerdir.

İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı eğitimi 200 saatlik sertifika programı olup bu kurslara katılmak için en az ön lisan veya lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

2. SEVİYE:İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı Eğitimi (Bu seviyeye katılmak için 1. seviye tamamlanmış olmalıdır)

Eğitim Konusu:

 • İşaret dili genel özellikleri uygulamaları yapmak
 • İşaret ve beden dili ilişkisini kurmak
 • İletişim ve günlük konuşma dilini kullanmak
 • TİD özelliklerine göre cümle kurmak
 • TİD cümlelerinde ekler ve zamanı kullanmak
 • TİD cümlelerinde öğeleri kullanmak
 • TİD’ e göre hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmak
 • TİD kurallarına göre çevirmenlik yapmak

Kurs Programı Süresi

 • Temel düzeyi işaret dili kursu 7  haftadır.
 • İşaret dili öğreticisi ve tercümanı kursu 8 haftadır.

Temel Düzey İşaret dili eğitimine kimler katılabilir?

 • İlköğretim ve üstü diploma sahibi olanlar,
 • İşaret dilini öğrenmek isteyenler
 • İşaret dili konusunda çalışmak isteyenler.

İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı eğitimine kimler katılabilir?

 • Temel işaret dili belgesi olanlar
 • En az ön lisan veya lisans mezunu
 • Bu alanda eğitimcilik veya tercümanlık yapmak isteyenler

İstihdam Alanları:

 • Tüm kamu kurumlarında
 • Bankalar, hastahane ve tüm sağlık kurumlarında
 • Faaliyet alanı muhtelif tüm özel kurum ve işletmeler

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olarak;

120 saat süreli "Temel Düzey İşaret Dili Kurs Bitirme Belgesi" 

200 saat süreli "İşaret Dili Öğreticisi ve Tercümanı  Kurs Bitirme Belgesi

verilmektedir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!