Metal Doğrama Eğitimi

METAL DOĞRAMA KURSU

Metal Doğramacısı metal doğrama ve alüminyum doğrama, temel metal şekillendirmeci, sac ve metal mobilyacılığında kazandığı yeterlikleri uygulama becerisine sahip nitelikli kişidir.

Metal Doğrama Eğitimi Programının Amacı:

Metal Doğrama Eğitimi ile metal doğrama işlerini, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarakyapabilen kişinin yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Metal Doğrama Eğitimi Programında Verilen Ders Konuları:

 • Bilgisayar, temel donanım ve programlarını kullanmak Bilgisayar Kullanma
 • Bilgisayarda doküman hazırlamak Doküman hazırlama
 • Geometrik çizimler yapmak Geometrik çizimler
 • Markalama yapmak Görünüş çıkartma
 • Ölçülendirme ve yüzey işlemleri yapmak
 • Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri
 • Görünüş çıkarmak Kroki Perspektif ve yapım Resmi
 • Markalama yapmak Ölçme Kontrol ve Markalama
 • Şekil bozukluğuna uğramış gereçleri doğrultmak Doğrultma
 • Malzemeleri el aletleri ile kesmek El ile Kesme
 • Eğe ile istenilen yüzeyleri elde etmek Eğeleme
 • Eğme-bükme yapmak Eğme-Bükme
 • Matkapla delme ve havşa açma işlemlerini yapmak
 • Delme ve havşa açma
 • Kılavuz ve paftayla diş açmak Diş açma
 • Perçinli birleştirme yapmak Perçinleme
 • Yumuşak lehimleme yapmak Yumuşak Lehimleme
 • Sıcak çekme ile biçimlendirme yapmak
 • Sıcak çekme
 • Sıcak bükme, şişirme, köşe çıkarma yapmak
 • Bükme-şişirme
 • Sıcak boğma, burma yapmak Boğma-burma
 • Oksi-gaz ile kaynak dikişi çekmek Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme
 • Oksi-gaz ile küt ek kaynağı yapmak
 • Oksi-Gaz ile Küt Ek Kaynağı
 • Oksi-gaz ile yatay köşe
 • kaynaklarını yapmak Oksi-Gaz ile Köşe Kaynağı
 • Oksi-gaz ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak
 • Oksi-Gaz ile Boru ve Profillerin Kaynağı
 • Oksi-gaz ile kesme yapmak Oksi-Gaz ile Kesme
 • Elektrik ark kaynağı ile kaynak dikişi çekmek Dikiş Çekme
 • Elektrik ark kaynağı ile küt ek ve bindirme kaynağı yapmak
 • Yatayda Küt Ek ve Bindirme Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile yatay köşe kaynaklarını yapmak Yatayda Köşe Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile yatay konumda kalın parçaların kaynağını yapmak
 • Yatayda Kalın Parçaların Kaynağı
 • Elektrik ark kaynağı ile küçük çaplı boruların ve profillerin yatayda kaynağını yapmak
 • Yatayda Boru ve Profil Kaynağı
 • Elektrik direnç kaynağı ile sac ve yuvarlak malzemelerin direnç kaynağını yapmak
 • Elektrik Direnç Kaynağı
 • Makinelerde kesme yapmak Makinelerde Kesme
 • Borulara çeşitli biçimlerde bükme yapmak Boruları Bükme
 • Vidalı ve kenetli birleştirme yapmak Vidalı ve Kenetli Birleştirme
 • Saclara kabartma (rölyef) tekniğini uygulamak Kabartma Tekniği
 • Sacları bükerek çeşitli profiller oluşturmak Saclardan Profiller Bükme
 • Sacların kenarlarını bükmek Sacların Kenarlarını Bükme
 • Seri iş ve montaj kalıplarını yapmak Seri İş ve Montaj Kalıpları
 • Soğuk şekillendirme kalıplarında çalışmak Soğuk Şekillendirme Kalıpları
 • Çelik eşyalar yapmak Çelik Eşya
 • Demir pencereler yapmak Demir Pencereler
 • Demir kapılar yapmak Demir Kapılar
 • Demir vitrinler yapmak Demir Vitrinler
 • Farklı özellikte çeşitli demir parmaklıklar yapmak Parmaklıklar
 • Alüminyum profilleri keserek birleştirmek
 • Alüminyum Profilleri Kesme ve Birleştirme
 • Alüminyum pencereler yapmak Alüminyum Pencereler
 • Alüminyum kapılar yapmak Alüminyum Kapılar
 • Alüminyum vitrinler yapmak Alüminyum Vitrinler
 • Alüminyum panjur, asma tavan, cephe giydirme yapmak
 • Alüminyum Panjur, Asma Tavan, Cephe Giydirme

Metal Doğrama Eğitimi Programı Süresi:

 • 40 saattir.

Kimler Katılabilir?:

 • 40 saatlik kaynakçılık kursuna katılmak için kaynakçılık alanında çalışıyor olmak gerekir
 • Kursa katılmak için eğitim düzeyi en az okur yazarlık seviyesinde olması gerekir.

İstihdam Alanları ve Eğitim Programı Sonunda Kazanılacak Beceriler:

 • Teknik resim çizer ve okur
 • Soğuk şekillendirme işlemlerini yapar
 • Temel sıcak şekillendirme işlemlerini yapar
 • Elektrik direnç kaynağı işlemlerini yapar
 • Farklı pozisyonlarda elektrik ark kaynağı işlemlerini yapar
 • Isı etkisi altında kesme işlemlerini yapar
 • MIG-MAG kaynağı işlemlerini yapar
 • Temel oksi gaz kaynağı işlemlerini yapar
 • Seri iş montaj kalıplarını yapar ve çalışır
 • Çelik eşya yapar
 • Metal yüzeyleri temizler, parlatır ve boyar
 • Demir doğrama yapar
 • Alüminyum doğrama yapar
 • Bilgisayar destekli çizim yapar
 • Temel elektrik işlemlerini yapar
 • Makine Metal Sektöründeki Fabrikalarda
 • Metal İşleri Atölyeleri vb. yerlerde çalışabilirler.

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Metal Doğramacı Sertifikası” verilr.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!