TIG Kaynakçılığı Kursu

TİG KAYNAKÇILIĞI KURSU

TIG Kaynakçısı Argon gazı ve tıg cihazları ile metal parçalarını çeşitli şekillerde kesen ve birleştiren  veya tamir eden kişidir.

TIG Kaynakçılığı  Kurs Programının Amacı:

TIG Kaynakçılığı  Kursu TIG kaynağı ile ilgili temel görevler olan ; İş organizasyonu yapma,İş için ön hazırlık yapma,TIG kaynak işlemini yapma, TIG kaynağı sonrası işlemleri yapma, TIG kaynak makineleri, koruyucu gazlar ve kullanılan makineler hakkında bilgiler edinme,kursiyerlerin TIG kaynak 

uygulamaları alanında gerek kendi işlerini gerekse sanayide bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda çalışabilme el becerisini ve teorik bilgiyi kazandırmak amaçlanmaktadır.

TIG Kaynakçılığı  Kurs Programında Verilen Ders Konuları:

 • Katılımcılara kaynak hakkında teorik bilgiler verilecektir.
 • Kaynak alanları, çeşitleri, ülkemiz sanayisinde kullanılan kaynak türleri ile TIG kaynak uygulamalarının endüstrideki yeri, önemi hakkında bilgiler verilecektir.
 • TIG kaynağının uygulama alanları ve uygulama yöntemleri hakkında teorik ve görsel bilgiler verilecektir.
 • Kalın parçalarda yatay pozisyonda çeşitli kaynak ağızları ile TIG kaynak uygulamaları yapılacak
 • Kalın parçalarda dikey ve düşey pozisyonda TIG kaynak uygulamaları yapılacak.
 • İnce parçalarda yatay pozisyonda çeşitli kaynak ağızları ile TIG kaynak uygulamaları yapılacak
 • İnce parçalarda dikey ve düşey pozisyonda TIG kaynak uygulamaları yapılacak.
 • TIG kaynak uygulamaları karşılaştırılacak ve değerlendirmeler yapılacaktır.

TIG Kaynakçılığı Kurs Programı Süresi:

60 SAAT

Kimler Katılabilir?:

 • Kursa katılmak için eğitim düzeyi en az okur yazarlık seviyesinde olması gerekir.
 • Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
 • TIG Kaynakçılığı Kursu Sertifikası almak isteyenler,
 • TIG (Argon) Kaynakçılığı ile ilgili kendini geliştirmek isteyenler.

İstihdam Alanları:

Kurs sonunda başarılı olan kursiyerler, profesyonel amaçlarla veya hobi çalışması olarak ev mekânlarında dahi gerçekleştirilen TIG kaynak uygulamaları alanında kazandıkları bilgi ve beceri ile maddi kazanç sağlayabilecekleri gibi aynı zamanda kendi işlerini görme becerisi de kazanacaklardır. Ülkemiz sanayisinde çok geniş kullanım alanına sahip olan bu kaynak yöntemlerinde elde edilen bilgi ve beceri ile kendilerine yeni iş sahaları açabilecekleri gibi aynı zamanda işgücüne de katkı sağlayacaklardır.

Gerekli Belgeler:

 • Öğrenim Belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf

Kurs Bitiminde Alacağınız Belgeler:

Kurs bitiminde yapılacak bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “tig kaynakçılığı belgesi” verilir.

Sizi Arayalım

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!